24-hour Mobile: 852-6915 0541

                         13922433079

 


CHU WAH DVLP (HK) CO., LTD

昭華發展(香港)有限公司

HKT852-2605 0636

           852-6959 9002

GZT:020-8349 2250


Ventis 滑动泵
    公布时间: 2020-07-16 15:01    

产品概述

Ventis 滑动式泵(VSP)十分适用于那些使用便携式气体检测仪来进行人员维护,偶尔需要进入密闭空间的操作员。有黑色或平安橙色可供选择,自带电池组供电。

本滑动式泵与 Ventis MX4 多气体检测仪兼容。

产品特点

■ 便当采样 – 50 英尺的采样距离,便当应用于各种采样检测

■ 易于装置 – 不需要工具就可装置VSP到检测仪上或将其卸下

■ 与Ventis使用相同的电池组或充电器 – 检测仪和泵都使用相同的电池组,可轻松在仪器间更换

■ 多样的电池选项 – 三种电池选项使此泵适合多种现场环

技术参数